Facebook Twiter Google+ Youtube

Davilaw Group

Consultants, Lawyers, patent, trademark agents and training!

Hà Nội: 04-6275 6666

Email: info@davilaw.vn

Hồ Chí Minh: 08-7300 5656

Email: hcm@davilaw.vn

ISO 9001 như thế nào giúp bạn trong việc lựa chọn một nhà cung cấp?

ISO 9001 như thế nào giúp bạn trong việc lựa chọn một nhà cung cấp?

 

Tiêu chuẩn ISO 9001 cung cấp một vài yêu cầu cho quá trình mua bao gồm bạn là khách hàng. Những yêu cầu này địa chỉ các chủ đề sau:

 • yêu cầu đối với thông tin mua hàng mà cần được cung cấp để các nhà cung cấp hiểu rõ nhu cầu của khách hàng
 • cách thức mà cung cấp các sản phẩm có thể được xác nhận là đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Lưu ý rằng bất cứ khi nào ISO 9001 đề cập đến "sản phẩm", điều này cũng bao gồm các sản phẩm vô hình như dịch vụ, hoặc phần mềm.

ISO 9001:2000 in the supply chain - image03

Bạn có một vai trò quan trọng bằng cách chỉ định cho nhà cung cấp của bạn mà bạn thực sự muốn.Bạn có thể cần phải tham khảo ý kiến của nhân viên kỹ thuật của bạn nội bộ (thực tế người dùng) trong quá trình này. Nếu bạn không làm điều này, bạn có thể thấy rằng bạn nhận được một sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu đã nêu và các yêu cầu quy định áp dụng, nhưng đó là hoàn toàn sai trái để áp dụng dự định của bạn. Vì vậy, trước hết, bạn nên tập trung vào quy định cụ thể nhu cầu của bạn liên quan đến mục đích sử dụng của sản phẩm.

Để giúp đỡ trong nhiệm vụ này bạn có thể xem xét sau đây:

 • sản phẩm cụ thể (hàng hoá, dịch vụ) bạn mua là gì?
 • Điều gì tác động nào cho sản phẩm này có công việc kinh doanh của riêng mình?
 • những rủi ro cho doanh nghiệp của bạn nếu bạn gặp vấn đề với sản phẩm này là gì?
 • Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng sản phẩm bạn nhận được sẽ thực sự đáp ứng yêu cầu của mình?
  • Bạn biết gì về danh tiếng và hiệu suất lịch sử của nhà cung cấp của bạn?
  • Mức độ tự tin nào bạn cần trong khả năng cung cấp của bạn để cung cấp cho bạn sản phẩm phù hợp trên cơ sở phù hợp?
  • Nếu bạn quyết định phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 là quan trọng, (dựa trên đánh giá của bạn về những rủi ro gắn liền với hàng hoá và dịch vụ bạn đang mua) làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng nhà cung cấp của bạn không có một QMS ISO 9001 đáp ứng yêu cầu?
  • Là những hàng hoá và dịch vụ bạn yêu cầu bao phủ bởi QMS nhà cung cấp của bạn? (Bạn có thể cần phải yêu cầu một bản sao của giấy chứng nhận thực tế nhà cung cấp của bạn hoặc tuyên bố này phù hợp để tìm ra!)

 

Làm thế nào bạn có thể tự tin rằng nhà cung cấp của bạn đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001?

 

Có rất nhiều cách khác nhau, trong đó nhà cung cấp của bạn có thể cho rằng QMS của nó đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001. Chúng bao gồm:

 • 'Tuyên bố của Nhà cung cấp phù hợp ": Một tuyên bố của nhà cung cấp của bạn tự khẳng định rằng QMS của nó đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001 yêu cầu, thường được hỗ trợ bởi chữ ký ràng buộc về mặt pháp lý. Tờ khai này có thể dựa vào hệ thống kiểm toán nội bộ của nhà cung cấp của bạn, hoặc về bên thứ hai hoặc kiểm toán của bên thứ ba;
 • Thứ hai bên đánh giá: nhà cung cấp của bạn đã được đánh giá trực tiếp khách hàng của mình (ví dụ của bạn, hoặc bởi một khách hàng khác, người có uy tín đối với bạn) để kiểm tra xem QMS của nó đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001 yêu cầu và yêu cầu riêng của bạn - đôi khi được sử dụng trong hợp đồng "kinh doanh to-kinh doanh "các giao dịch;
 • đánh giá của bên thứ ba: (thường gọi tắt là giấy chứng nhận hoặc đăng ký): nhà cung cấp của bạn thuê một bên thứ ba khách quan (một cơ quan chứng nhận, hoặcđăng ký "") để tiến hành đánh giá để xác minh sự phù hợp với ISO 9001 yêu cầu. Bên thứ ba này sau đó các vấn đề một giấy chứng nhận cho nhà cung cấp của bạn mô tả phạm vi của QMS của nó, và xác nhận rằng nó phù hợp với ISO 9001.
 • sự tự tin bổ sung có thể được bắt nguồn từ thực tế là một số cơ quan chứng nhận (đăng ký) được công nhận của quốc gia hoặc quốc tế công nhận công nhận cơ quan, người xác minh xác nhận của cơ thể độc lập và thẩm quyền thực hiện quy trình xác nhận. Nhiều cơ quan công nhận có thỏa thuận đa phương trong khuôn khổ của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF) để quảng bá trên toàn thế giới công nhận lẫn nhau trong sự hỗ trợ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nguyên tắc tự do thương mại.
Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw
Trụ sở chính Hà Nội: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
Tel: + 84 4 62756666 ; Fax: + 84 4 62750943
Email: info@davilaw.vn
VPĐD tại TP HCM: 55 Trần Nhật Duật – Phường Tân Định –
Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 08. 73005656 Fax: 08. 73006767
Tổng đài tư vấn Pháp lý miễn phí: 19006820 (104)

Thông tin dịch vụ

 • Giới thiệu

 • Chuyên gia

 • Cơ cấu tổ chức

 • Sứ mệnh

 • Tầm nhìn

 • Tư vấn luật

 • Tư vấn chính sách

 • Tư vấn xây dựng

 • Tư vấn ISO

 • Đào tạo


Tổng đài tư vấn miễn phí

Tư vấn đấu thầu: 19006820 (104)

Tư vấn pháp lý: 19006820 (104)

Tư vấn đào tạo: 19006820 (102)

Tư vấn ISO: 19006820 (103)

Email: info@davilaw.vn


Hotline: 0982.885.588

Công ty CP sở hữu trí tuệ Davilaw

Trụ sở chính Hà Nội

Địa chỉ: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: + 84 4 62756666; Fax: + 84 4 62750943

Email: info@davilaw.vn


Văn phòng TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 55, Trần Nhật Duật, Q1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 8 7300 5656; Fax: +84 8 7300 6767

Email: hcm@davilaw.vn