Facebook Twiter Google+ Youtube

Davilaw Group

Consultants, Lawyers, patent, trademark agents and training!

Hà Nội: 04-6275 6666

Email: info@davilaw.vn

Hồ Chí Minh: 08-7300 5656

Email: hcm@davilaw.vn

Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP)
1. Thay đổi mức vốn của một số dự án
2. Bổ sung quy định để làm rõ phạm trù về Chủ đầu tư
3. Quy định cụ thể hơn trong trường hợp dự án không có trong quy hoạch
4. Sửa đổi quy định về:
+ Thẩm quyền và nội dung thẩm định dự án
+ Thẩm quyền và nội dung thẩm định thiết kế cơ sở
+ Thẩm quyền phê duyệt dự án
5. Đơn giản quy trình xem xét báo cáo đầu tư
6. Bổ sung quy định giám sát, đánh giá đầu tư
7. Thay đổi quy mô lập  Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật
8. Bổ sung quy định thi tuyển thiết kế kiến trúc
9. Bổ sung quy định điều chỉnh dự án
10. Sửa đổi quy định liên quan đến thiết kế công trình
11. Bổ sung quy định liên quan đến giấy phép xây dựng
12. Thay đổi quy mô không phải thành lập ban quản lý dự án
13. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác
Nếu công việc của bạn có liên quan đến một trong các vấn đề trên thì chú ý đọc trước các điều khoản tương ứng trong Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.
Tham khảo bài giản QLDA của Ths. Lê  Văn Cư – Phó Viện trưởng  Viện Kinh tế xây dựng
Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw
Trụ sở chính Hà Nội: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
Tel: + 84 4 62756666 ; Fax: + 84 4 62750943
Email: info@davilaw.vn
VPĐD tại TP HCM: 55 Trần Nhật Duật – Phường Tân Định –
Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 08. 73005656 Fax: 08. 73006767
Tổng đài tư vấn Pháp lý miễn phí: 19006820 (104)

Thông tin dịch vụ

  • Giới thiệu

  • Chuyên gia

  • Cơ cấu tổ chức

  • Sứ mệnh

  • Tầm nhìn

  • Tư vấn luật

  • Tư vấn chính sách

  • Tư vấn xây dựng

  • Tư vấn ISO

  • Đào tạo


Tổng đài tư vấn miễn phí

Tư vấn đấu thầu: 19006820 (104)

Tư vấn pháp lý: 19006820 (104)

Tư vấn đào tạo: 19006820 (102)

Tư vấn ISO: 19006820 (103)

Email: info@davilaw.vn


Hotline: 0982.885.588

Công ty CP sở hữu trí tuệ Davilaw

Trụ sở chính Hà Nội

Địa chỉ: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: + 84 4 62756666; Fax: + 84 4 62750943

Email: info@davilaw.vn


Văn phòng TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 55, Trần Nhật Duật, Q1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 8 7300 5656; Fax: +84 8 7300 6767

Email: hcm@davilaw.vn