Facebook Twiter Google+ Youtube

Davilaw Group

Consultants, Lawyers, patent, trademark agents and training!

Hà Nội: 04-6275 6666

Email: info@davilaw.vn

Hồ Chí Minh: 08-7300 5656

Email: hcm@davilaw.vn

Các văn bản pháp lý hiện hành về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Danh sách các văn bản pháp lý hiện hành về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

1.     Luật đấu thầu số 61/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội.

2.     Luật Xây dựng số 16/2003 ngày 29/11/2003 của Quốc hội: Chương VI, Mục 1 Lựa chọn nhà thầu trong xây dựng( Điều 95 đến 106).

3.     Nghị định của Chính phủ số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu là lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng.

4. Thông tư của Bộ xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng số 06/2007/TT-BXD Ngày 25/7/2007.

5.     Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004.

6.      Thông tư của BXD hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam số 05/2004/TT-BXD.

7.Quyết định số 49/2007/QĐ-TTG ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 điều 101 của Luật Xây dựng.

Một số văn bản khác liên quan.

1.     Nghị định của chính phủ số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2.     Nghị định của chính phủ số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/ 2005/NĐ-CP.

3.     Quyết định của Bộ trưởng bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công XDCT số 12/2005/QĐ- BXD ngày 18/4/2005.

4.     Quyết định của Bộ trưởng bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng.

5.      Thông tư của BXD hướng dẫn thi tuyển kiến trúc công trình xây dựng số 05/2005/TT-BXD.

Tất cả các văn bản trên đăng tải  trên thuvien.giaxaydung.vn

Văn bản pháp quy trên đây của nhà nước về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng có tính chất bắt buộc áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên, đối với các nguồn khác thì khuyến khích áp dụng.

Việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA được thự c hiện trên cơ sở nội dung điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thảo thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của ViệtNam đã ký hết. Riêng thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung về kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu đơi với các gói thầu này thì thực hiện theo NĐ 58/CP.
Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw
Trụ sở chính Hà Nội: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
Tel: + 84 4 62756666 ; Fax: + 84 4 62750943
Email: info@davilaw.vn
VPĐD tại TP HCM: 55 Trần Nhật Duật – Phường Tân Định –
Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 08. 73005656 Fax: 08. 73006767
Tổng đài tư vấn Pháp lý miễn phí: 19006820 (104)

10 điểm mới cơ bản của Luật đấu thầu năm 2013

Theo đó, Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các...
Đối tượng áp dụng của Luật đấu thầu sửa đổi năm 2013

Đối tượng áp dụng của Luật đấu thầu sửa đổi năm 2013 1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy...

Phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu sửa đổi 2013

Phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu sửa đổi 2013 Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có...

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đấu thầu (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đấu thầu (sửa đổi) Sáng ngày 26/11, tại Hội trường, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc vừa ký ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.  Thông tư áp dụng cho các tổ chức, cá nhân...

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu 1. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu để bảo đảm lựa chọn...

Thẩm định đấu thầu là việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho người...

1. Tên cơ quan/đơn vị: Tổng cục Thi hành án dân sự - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: 04.37346.187, fax: 04.38454658 2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị cho cơ quan Tổng cục Thi...

Thông tin dịch vụ

  • Giới thiệu

  • Chuyên gia

  • Cơ cấu tổ chức

  • Sứ mệnh

  • Tầm nhìn

  • Tư vấn luật

  • Tư vấn chính sách

  • Tư vấn xây dựng

  • Tư vấn ISO

  • Đào tạo


Tổng đài tư vấn miễn phí

Tư vấn đấu thầu: 19006820 (104)

Tư vấn pháp lý: 19006820 (104)

Tư vấn đào tạo: 19006820 (102)

Tư vấn ISO: 19006820 (103)

Email: info@davilaw.vn


Hotline: 0982.885.588

Công ty CP sở hữu trí tuệ Davilaw

Trụ sở chính Hà Nội

Địa chỉ: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: + 84 4 62756666; Fax: + 84 4 62750943

Email: info@davilaw.vn


Văn phòng TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 55, Trần Nhật Duật, Q1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 8 7300 5656; Fax: +84 8 7300 6767

Email: hcm@davilaw.vn