fbpx
0967121111

30

Th11, 2013

Đào tạo nâng cao hiệu quả hoạt động cán bộ quản lý Hệ thống chất lượng

By: | Tags: | Comments: 0

Thời lượng:     Đào tạo 03 ngày

Đối tượng:    Các lãnh đạo doanh nghiệp, Các đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR), Thư ký/Điều phối viên chất lượng/ISO

Mục Tiêu   :     Nâng cao năng lực đội ngũ Thư ký ISO/Điều phối viên ISO đảm bảo việc xây dựng, tổ chức thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng một cách hiệu quả.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO: 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Ngày thứ nhất
Phần I – Đặt vấn đề

1

Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng

·        Khái niệm cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng,

·        Quản lý chất lượng và quản lý doanh nghiệp.

08:30-09:00

2

Chất lượng của Hệ thống QLCL

·        Các đặc điểm & điều kiện của Hệ thống quản lý chất lượng tốt,

·        Thảo luận về thực trạng chất lượng của HTQLCL.

09:00-10:00

3

Chân dung một CÁN BỘ QUẢN LÝ HTCL hiệu quả

·        Vai trò & trách nhiệm của một CÁN BỘ QUẢN LÝ HTCL,

·        Yêu cầu về năng lực của một CÁN BỘ QUẢN LÝ HTCL,

·        Thảo luận về thực trạng hoạt động của các CÁN BỘ QUẢN LÝ HTCL.

·        Bài tập tình huống và thảo luận nhóm.

10:15-12:00

Phần II – Vượt qua các thách thức đối với hoạt động của một CÁN BỘ QUẢN LÝ HTCL

4

Thách thức 1 – Tạo và duy trì sự cam kết của lãnh đạo cao nhất

·  CÁN BỘ QUẢN LÝ HTCL cần gì ở sự cam kết của lãnh đạo cao nhất,

· Tạo sự cam kết – Thống nhất từ lợi ích đến hành động,

· Hãy tư vấn để lãnh đạo cao nhất thể hiện cam kết,

· Bài tập tình huống và thảo luận nhóm.

14:00 – 15:00

5

Thách thức 2 – Đo lường quá trình và quản lý mục tiêu chất lượng

· Tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng,

·  Hãy đánh giá và quản lý quá trình trên các chỉ số chất lượng hoạt động – QKPIs,

· Thiết lập và quản lý mục tiêu chất lượng,

·  Bài tập tình huống và thảo luận nhóm.

15:15 – 17:00
Ngày thứ hai

6

Thách thức 3 – Duy trì và cập nhật hệ thống tài liệu

· Hệ thống tài liệu: Mục đích hay công cụ,

· Hãy để các tài liệu “sống” và gia tăng giá trị,

· Bài tập tình huống và thảo luận nhóm.

08:30 – 10:00

7

Thách thức 4 – Duy trì và thúc đẩy nhận thức

·  Hệ thống quản lý chất lượng: Đoàn tàu hay con rết?

· Xây dựng, đánh giá nhận thức và hành vi của nhân viên,

· Bài tập tình huống và thảo luận nhóm.

10:15 – 12:00

8

Thách thức 5 – Cải tiến liên tục và công cụ cải tiến

· Giảm sự gia tăng giá trị của Hệ thống QLCL và nhu cầu cải tiến liên tục,

· Các khu vực, yếu tố và điều kiện của cải tiến liên tục,

·Tăng cường hiệu quả với các công cụ cải tiến chất lượng,

· Bài tập tình huống và thảo luận nhóm.

13:30 – 17:00
Ngày thứ ba

9

Thách thức 6 – Tăng giá trị của hoạt động đánh giá nội bộ

·  “Khách hàng & thỏa mãn khách hàng của hoạt động đánh giá nội bộ,

·  Quản lý hoạt động đánh giá nội bộ,

·  Phát triển nhân sự cho hoạt động đánh giá nội bộ,

·  Bài tập tình huống và thảo luận nhóm.

08:30 – 10:00

10

Thách thức 7 – Nâng cao hiệu quả hoạt động Xem xét của lãnh đạo

·   của lãnh đạo hay “Vẽ rắn thêm chân”,

·  Hiệu quả của hoạt động xem xét của lãnh đạo: giải quyết vấn đề “Nghị” và “Quyết”,

·  Bài tập tình huống và thảo luận nhóm.

10:15 – 12:00

11

Thách thức 8 – Quản lý quan hệ với tổ chức chứng nhận

·  Quan hệ với tổ chức chứng nhận: yêu cầu và thỏa mãn khách hàng,

· Vứt bỏ gánh nặng và tạo giá trị gia tăng từ hoạt động đánh giá của tổ chức chứng nhận.

13:30 – 14:30
Phần III – Tổ chức thực hiện công việc của CÁN BỘ QUẢN LÝ HTCL

12

Tổ chức công việc của một CÁN BỘ QUẢN LÝ HTCL

·  Các đối tượng và lĩnh vực quản lý của một CÁN BỘ QUẢN LÝ HTCL,

· Kế hoạch công tác năm điển hình của một CÁN BỘ QUẢN LÝ HTCL,

·  Bài tập tình huống và thảo luận nhóm.

14:30 – 15:00

15:15 – 16:45

13

Tổng kết khóa học

· Tổng kết khóa học và trả lời câu hỏi,

· Đánh giá khóa đào tạo

16:45 – 17:00

Liên hệ tư vấn: Trung tâm tư vấn và quản lý Iso

Trụ sở: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.6275.6666(107); Fax: 04.6275 3884;

DĐ: Ms Hoa 0947 500 342; sky: thanhhoadavilaw

Leave a Reply

Gọi ngay