fbpx
0967121111

30

Th7, 2018

Khai giảng Khóa học “Bất Động Sản” tại Ecopark

By: | Tags: | Comments: 0

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;  Hôm nay Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý Davilaw kết hợp với […]

READ MORE

Gọi ngay