fbpx
0967121111

7

Th8, 2018

Khai giảng khóa học Khởi sự Doanh nghiệp 2018 – Hà Nội

By: | Tags: | Comments: 0

Bạn có ý tưởng, muốn tự kinh doanh làm chủ, và để thực hiện thì chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn từng kinh doanh thất bại, mơ hồ không biết rõ nguyên nhân hoặc biết nguyên nhân nhưng lúng túng trong giải pháp? Bạn từng và nghĩ giá như mình có thêm nhiều kiến thức – kinh nghiệm để không lãng phí thời gian và tiền bạc? Bạn từng góp vốn kinh doanh nhưng vẫn luôn hoài nghi về tương lai của dự án? Bạn đang vận hành một […]

READ MORE

15

Th5, 2018

Chương trình đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp 2018

By: | Tags: , , , | Comments: 0

GIỚI THIỆU Bạn có ý tưởng, muốn tự kinh doanh làm chủ, và để thực hiện thì chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn từng kinh doanh thất bại, mơ hồ không biết rõ nguyên nhân hoặc biết nguyên nhân nhưng lúng túng trong giải pháp? Bạn từng và nghĩ giá như mình có thêm nhiều kiến thức – kinh nghiệm để không lãng phí thời gian và tiền bạc? Bạn từng góp vốn kinh doanh nhưng vẫn luôn hoài nghi về tương lai của dự án? Bạn đang vận […]

READ MORE

Gọi ngay