fbpx
0967121111

2

Th10, 2018

Bồi dưỡng các chính sách mới về THUẾ

By: | Tags: , , , | Comments: 0

Chính sách mới về THUẾ Tại Việt Nam hiện nay đã có những quy định cụ thể về các chính sách kế toán cũng như thuế, tuy nhiên, một số quy định mang tính pháp lý đã không còn phù hợp với thực tiễn nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Các chính sách về THUẾ luôn sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thường xuyên để phù hợp với thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi người làm […]

READ MORE

Gọi ngay