Facebook Twiter Google+ Youtube

Davilaw Group

Consultants, Lawyers, patent, trademark agents and training!

Hà Nội: 04-6275 6666

Email: info@davilaw.vn

Hồ Chí Minh: 08-7300 5656

Email: hcm@davilaw.vn

Phương pháp mới điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

(Davilaw) Ngày 29/7/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 08/2010/TT-BXD hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng áp dụng đối với những công trình sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên. Riêng những hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với các quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của điều ước quốc tế đó.

Điểm đáng lưu ý của Thông tư là phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được quy định rất rõ ràng so với những quy định trước đây tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận của hợp đồng. Đây là một nguyên tắc mới rất quan trọng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
Các loại hợp đồng được điều chỉnh giá bao gồm: hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian. Ngoài ra, đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ % chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.
Thêm vào đó, Thông tư cũng quy định rõ ràng các trường hợp cụ thể được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Đặc biệt mỗi loại hợp đồng cụ thể được áp dụng từng phương pháp điều chỉnh khác nhau.

Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2010.


(LuatVietnam)

Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw
Trụ sở chính Hà Nội: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
Tel: + 84 4 62756666 ; Fax: + 84 4 62750943
Email: info@davilaw.vn
VPĐD tại TP HCM: 55 Trần Nhật Duật – Phường Tân Định –
Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 08. 73005656 Fax: 08. 73006767
Tổng đài tư vấn Pháp lý miễn phí: 19006820 (104)

Thông tin dịch vụ

  • Giới thiệu

  • Chuyên gia

  • Cơ cấu tổ chức

  • Sứ mệnh

  • Tầm nhìn

  • Tư vấn luật

  • Tư vấn chính sách

  • Tư vấn xây dựng

  • Tư vấn ISO

  • Đào tạo


Tổng đài tư vấn miễn phí

Tư vấn đấu thầu: 19006820 (104)

Tư vấn pháp lý: 19006820 (104)

Tư vấn đào tạo: 19006820 (102)

Tư vấn ISO: 19006820 (103)

Email: info@davilaw.vn


Hotline: 0982.885.588

Công ty CP sở hữu trí tuệ Davilaw

Trụ sở chính Hà Nội

Địa chỉ: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: + 84 4 62756666; Fax: + 84 4 62750943

Email: info@davilaw.vn


Văn phòng TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 55, Trần Nhật Duật, Q1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 8 7300 5656; Fax: +84 8 7300 6767

Email: hcm@davilaw.vn