Facebook Twiter Google+ Youtube

Davilaw Group

Consultants, Lawyers, patent, trademark agents and training!

Hà Nội: 04-6275 6666

Email: info@davilaw.vn

Hồ Chí Minh: 08-7300 5656

Email: hcm@davilaw.vn

Mẫu 1: Mẫu đơn xin chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN
 
Kính gửi : Uỷ ban nhân dân Tỉnh……………
 
+ Tên doanh nghiệp……………
Địa chỉ :
Hiện đang là chủ đầu tư dự án : ……………….
Thuộc địa bàn  xã…………huyện………………tỉnh…………….
Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ dự án   ……  với các nội dung chính như sau :
1-                                  Tên dự án:
2-                                  Địa điểm :
3-                                  Nội dung và Quy mô dự án :
4-                                  Diện tích sử dụng đất :
5-                                  Diện tích đất xây dựng :
6-                                  Tổng mức đầu tư :
Trong đó : Chi phí xây dựng:
Chi phí thiết bị:
Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư:
Chi phí khác:
Chi phí quản lý dự án:
Chi phí dự phòng:
7-   Nguồn vốn đầu tư :
8-  Tình hình tiển khai dự án :
9-  Lý do xin chuyển nhượng :
10-                           Đề xuất chủ đầu tư mới là:
-                                   Tên chủ đầu tư mới :
-                                   Địa chỉ:
-                                   Năng lực tài chính:
-                                   Kinh nghiệm:
11-                          Phương án giải quyết về quyền lợi và nghĩa vụ đối với khách hàng và các bên có liên quan:
12-                          Cam kết  :
 
Nơi nhận:
-         Như trên
-         Lưu
….Ngày …. tháng….. năm
Chủ đầu tư
(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu)
 
Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw
Trụ sở chính Hà Nội: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
Tel: + 84 4 62756666 ; Fax: + 84 4 62750943
Email: info@davilaw.vn
VPĐD tại TP HCM: 55 Trần Nhật Duật – Phường Tân Định –
Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 08. 73005656 Fax: 08. 73006767
Tổng đài tư vấn Pháp lý miễn phí: 19006820 (104)

Thông tin dịch vụ

  • Giới thiệu

  • Chuyên gia

  • Cơ cấu tổ chức

  • Sứ mệnh

  • Tầm nhìn

  • Tư vấn luật

  • Tư vấn chính sách

  • Tư vấn xây dựng

  • Tư vấn ISO

  • Đào tạo


Tổng đài tư vấn miễn phí

Tư vấn đấu thầu: 19006820 (104)

Tư vấn pháp lý: 19006820 (104)

Tư vấn đào tạo: 19006820 (102)

Tư vấn ISO: 19006820 (103)

Email: info@davilaw.vn


Hotline: 0982.885.588

Công ty CP sở hữu trí tuệ Davilaw

Trụ sở chính Hà Nội

Địa chỉ: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: + 84 4 62756666; Fax: + 84 4 62750943

Email: info@davilaw.vn


Văn phòng TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 55, Trần Nhật Duật, Q1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 8 7300 5656; Fax: +84 8 7300 6767

Email: hcm@davilaw.vn