fbpx
0967121111

12

Th11, 2018

TÌNH HUỐNG VỀ BỔ SUNG GIÁ DỰ THẦU SAU KHI ĐÃ ĐÓNG THẦU 2

By: | Tags: | Comments: 0

Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, một bạn đọc có thư hỏi như sau: "Gói thầu quy mô nhỏ, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng. Đến thời điểm đóng thầu là 09h00' ngày 13 tháng 10 năm 2018 có 01 nhà thầu tham dự. Giá nhà thầu tham dự theo bảng khối lượng dự thầu là: Đào đất cấp 1 có khối lượng là: 300,000 đơn vị là 1000 m3 – đơn giá là 800.000 (Tám trăm nghìn đồng) = 2.400.000 (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Đến 14h11' ngày 13 tháng 10 năm 2018 nhà thầu có gửi văn bản đính chính đơn giá dự thầu đến đơn vị tư vấn LCNT đề xuất đơn giá mới là 8.000.000 (tám triệu đồng) và tổng giá dự thầu mới sẽ là: 2.400.000.000 (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng)."

 • Hỏi: Trong trường hợp nêu trên nhà thầu có được hiệu chỉnh đơn giá dự thầu hay không? Và nhà thầu là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu gói thầu.

Ông Nguyễn Hồng Chuyên, Tổng Giám đốc Công ty CP Sở hữu Trí Tuệ Davilaw đã đưa ra câu trả lời như sau: 

 1. Thứ nhất, việc nhà thầu tự bổ sung bảng giá sau thời điểm đóng thầu là không được chấp nhận, trường hợp cần làm rõ thì việc làm rõ phải đáp ứng điều kiện không làm thay đổi giá dự thầu, căn cứ vào Điều 16 Nghị định 63/CP: "Điều 16. Làm rõ hồ sơ dự thầu

  A. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.
  B. Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu."

 2. Thứ hai, với đơn giá bất thường: 
  Mẫu E – HSMT tại mục 12 quy định: "Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E – HSMT, trường hợp nhà thầu có đơn giá thấp bất thường, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ về cơ cấu đơn giá đó theo quy định tại Mục 22E-CDNT." Và tại Khoản 6 Điều 117 Nghị định 63 quy định: "Trường hợp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ bằng văn bản về tính khả thi của đơn giá khác thường đó. Nếu sự giải thích của nhà thầu không đủ rõ, không có tính thuyết phục thì không chấp nhận đơn giá chào thầu đó, đồng thời coi đây là sai lệch và thực hiện hiệu chỉnh sai lệch theo quy định như đối với nội dung chào thiếu của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định tại Điều 17 của Nghị định này." 

  Như vậy đối với trường hợp nêu trên thì bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu làm rõ (và đương nhiên không thể chấp nhận lý do là lỗi nhầm được). Sau khi làm rõ thì bên mời thầu phải thực hiện hiệu chỉnh sai lệch, như nội dung chào thiếu, trường hợp này chào thiếu quá 10% do vậy không đủ điều kiện xét duyệt nên gói thầu này sẽ hủy để đấu lại. 

DAVILAW GROUP

Leave a Reply

Gọi ngay