0967121111

Đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

By: | Tags: | Comments: 0

Thời lượng    :    Đào tạo 01 ngày

Đối tượng      :    Ban lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng ban của đơn vị

Mục tiêu  :   Giới  thiệu  các  lợi ích,  cách tiếp  cận  của  ISO  9000 với quản  lý  chất lượng; phương pháp triển khai dự án ISO 9000; và yêu cầu đối với vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong triển khai ISO 9000

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

   1 Giới thiệu tổng quan về Quản lý chất lượng:

–         Sai lỗi chất lượng và chi phí sai lỗi chất lượng

–         Khái niệm chất lượng

–         Chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động

–         Quản lý chất lượng

8h 30 – 10h00
   2 Giới thiệu HTQLCL theo ISO 9000

–         Giới thiệu ISO 9000: khái niệm và lịch sử hình thành,

–         Mục đích của HTQLCL theo ISO 9000,

–         Các lợi ích từ việc áp dụng HTQLCL theo ISO 9000,

–         Một số sai lầm thường mắc phải khi triển khai ISO 9000.

10h15 – 11h30
Nghỉ trưa
   3 Các yêu cầu đối từ lãnh đạo doanh nghiệp với dự án triển khai ISO 9000

–         Yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng,

–         Yêu cầu đối với quá trình triển khai dự án.

13h30-15h00
   4 Vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các cấp trong thực hiện HTQLCL theo ISO 9000

–         Vai trò định hướng HTQLCL,

–         Vai trò kiểm soát HTQLCL,

–         Vai trò thúc đẩy HTQLCL.

15h15-16h30
   5 Giải đáp tình huống 16h30-17h00

Liên hệ tư vấn:

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ ISO
Số 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
 Tel: 04.6275.6666(107); Fax: 04.62759702; DĐ: Ms Hoa 0947 500 342
Mail: hoattdavilaw@gmail.com, sky: thanhhoadavilaw

Leave a Reply

Gọi ngay