0967121111

Chứng Nhận ISO 13485 Hệ Thống Quản Lý An Toàn Cho Sản Phẩm Y Tế

By: | Tags: | Comments: 0

1. Chứng Nhận ISO 13485 là gì?   – ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ( International Organization For Standaraization). Tiêu chuẩn được ban hành năm 2003 ( gọi tắt là phiên bản năm 2003). – ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn cho sản phẩm y tế nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 13485:2003 do tổ chức ISO ban hành. Thiết bị, dụng cụ y tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác khám, […]

READ MORE

Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?

By: | Tags: | Comments: 0

ISO 22000 là một Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thức ăn, từ trang trại đến ngã ba. Việc trở thành chứng nhận ISO 22000 cho phép một công ty thể hiện khách hàng của mình rằng họ có một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tại chỗ. Điều này giúp khách hàng tin tưởng vào sản phẩm. Điều này ngày càng trở nên quan trọng vì khách hàng yêu cầu thực phẩm an toàn và chế […]

READ MORE

Tiêu Chuẩn TCVN ISO 14001 : 2015 Những Thay Đổi Cơ Bản

By: | Tags: | Comments: 0

Những thay đổi cơ bản trong tiêu chuẩn iso 14001:2015     Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn về quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới. Trên cơ sở rà soát lại để đảm bảo tính phù hợp với yêu cầu trong tương lại, phiên bản iso 14001:2015 đã nhận được sự đồng thuận của quốc tế trong việc đưa ra các yếu cầu đối với một hệ thống quản lý môi trường. Ngày 14/09/2015 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã […]

READ MORE

Đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

By: | Tags: | Comments: 0

Thời lượng    :    Đào tạo 01 ngày Đối tượng      :    Ban lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng ban của đơn vị Mục tiêu  :   Giới  thiệu  các  lợi ích,  cách tiếp  cận  của  ISO  9000 với quản  lý  chất lượng; phương pháp triển khai dự án ISO 9000; và yêu cầu đối với vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong triển khai ISO 9000 STT NỘI DUNG THỜI GIAN    1 Giới thiệu tổng quan về Quản lý chất lượng: –         Sai lỗi chất lượng và chi phí […]

READ MORE

30

Th11, 2013

Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 với doanh nghiệp

By: | Tags: | Comments: 0

Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 với doanh nghiệp Tại sao tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một ý tưởng tốt cho tổ chức của bạn? Các công ty lớn và. Sau khi hiểu ISO 9001:2015 là gì và áp dụng nó, các tổ chức bất kể lớn hay nhỏ, bất kể lĩnh vực hoạt động nào đều đã gặt hái được rất nhiều thành quả và lợi ích từ việc áp dụng tiêu chuẩn này. Dưới đây là một số lợi ích […]

READ MORE

30

Th11, 2013

ISO 9001: 2015 bao gồm các điều khoản nào?

By: | Tags: | Comments: 0

ISO 9001: 2015 bao gồm các điều khoản nào? ISO là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (The International Organization for Standardization), là một ủy ban quốc tế bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. ISO 9000 là: –       Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng –       Đưa ra các nguyên tắc về quản lý –       Tập trung vào rủi ro, cơ hội và cải tiến –       Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng –       Áp dụng cho tất cả […]

READ MORE

30

Th11, 2013

Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 với doanh nghiệp

By: | Tags: | Comments: 0

Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 với doanh nghiệp Tại sao tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một ý tưởng tốt cho tổ chức của bạn? Các công ty lớn và. Sau khi hiểu ISO 9001:2015 là gì và áp dụng nó, các tổ chức bất kể lớn hay nhỏ, bất kể lĩnh vực hoạt động nào đều đã gặt hái được rất nhiều thành quả và lợi ích từ việc áp dụng tiêu chuẩn này. Dưới đây là một số lợi ích […]

READ MORE

30

Th11, 2013

Đào tạo nâng cao hiệu quả hoạt động cán bộ quản lý Hệ thống chất lượng

By: | Tags: | Comments: 0

Thời lượng:     Đào tạo 03 ngày Đối tượng:    Các lãnh đạo doanh nghiệp, Các đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR), Thư ký/Điều phối viên chất lượng/ISO Mục Tiêu   :     Nâng cao năng lực đội ngũ Thư ký ISO/Điều phối viên ISO đảm bảo việc xây dựng, tổ chức thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng một cách hiệu quả. NỘI DUNG ĐÀO TẠO:  TT NỘI DUNG THỜI GIAN Ngày thứ nhất Phần I – Đặt vấn đề 1 Tổng quan về chất […]

READ MORE

30

Th11, 2013

Iso 9001:2015 và quá trình chuyển đổi

By: | Tags: | Comments: 0

Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Sau 28 năm kể từ khi được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987, ISO 9001 đã trải qua 2 lần sửa đổi lớn và 2 lần chỉnh sửa nhỏ để phù hợp với các phát triển của lĩnh vực quản lý chất lượng và nhu cầu của các bên quan tâm. Đây là kết quả làm việc hơn ba năm của các chuyên gia […]

READ MORE

30

Th11, 2013

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL Iso 9001:2008

By: | Tags: | Comments: 0

ĐÀO TẠO  ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT    LƯỢNG THEO ISO 9001: 2008 Thời lượng: 03 ngày Đối tượng: Các chuyên gia đánh giá nội bộ hoặc nhân sự sẽ là chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL STT THỜI GIAN NỘI DUNG Ngày thứ nhất 1 08:30 – 10:00 Giới thiệu về đánh giá chất lượng nội bộ – Khái niệm, mục đích và yêu cầu với hoạt động đánh giá nội bộ – Các giai đoạn thực hiện và quản lý hoạt động đánh giá nội bộ. […]

READ MORE
Gọi ngay