fbpx
0967121111

Đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

By: | Tags: | Comments: 0

Thời lượng    :    Đào tạo 01 ngày Đối tượng      :    Ban lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng ban của đơn vị Mục tiêu  :   Giới  thiệu  các  lợi ích,  cách tiếp  cận  của  ISO  9000 với quản  lý  chất lượng; phương pháp triển khai dự án ISO 9000; và yêu cầu đối với vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong triển khai ISO 9000 STT NỘI DUNG THỜI GIAN    1 Giới thiệu tổng quan về Quản lý chất lượng: –         Sai lỗi chất lượng và chi phí […]

READ MORE

Gọi ngay