0967121111

Xây dựng các khóa

Kỹ năng mềm & Truyền thông

Đào tạo

Nghiệp vụ Đấu thầu

Hình thức đăng ký đa dạng

Tư vấn miễn phí cho Học viên làm Chứng chỉ hành nghề đấu thầu,
Chứng chỉ hành nghề giám sát; Thiết kế; Khảo sát; Định giá;
Môi giới Bất động sản do Sở Xây dựng cấp. Đảm bảo uy tín – chính xác – thuận tiện và nhanh chóng

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ

TƯ VẤN QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Làm thế nào chúng ta biết được những việc chúng ta đang làm
những gì cần phải làm và làm như thế nào để đạt được mục tiêu chiến lược trong tương lai?

Các lĩnh vực hoạt động chính

Davilaw đang hoạt động chính trên nhiều lĩnh vực : Tư vấn ISO,Tư vấn Luật,Tư vấn quản lý, Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu, Đào tạo Kỹ năng mềm ….

Tin tức

ĐỐI TÁC

Các đơn vị liên kết với Davilaw

Gọi ngay